Tin tức cải cách hành chính

Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (17/09/2021)

Tin tức KHTC

Nghị định số 114/2021/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài (21/12/2021)

Tin tức TCCB

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Tài nguyên và Môi trường (10/12/2021)

Pháp chế

Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (21/12/2021)