Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
97 Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 (15/2013/TT-BTNMT)

21/06/2013 Còn hiệu lực
98 Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 100.000()

21/06/2013 Còn hiệu lực
99 Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 200.000 (S? 17/2013/TT-BTNMT)

21/06/2013 Còn hiệu lực
100 Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A(707/Q?-TTg)

09/05/2013 Còn hiệu lực
101 Quy định quản lý, và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung(54/2013/TT-BTC)

04/05/2013 Còn hiệu lực
102 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ(05/2013/TT-BTNMT)

26/04/2013 Còn hiệu lực
103 Nghị định 29/3/2013, ngày 29/3/2013 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(25/2013/N?-CP)

29/03/2013 Còn hiệu lực
104 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (25/2013/N?-CP)

29/03/2013 Còn hiệu lực
105 Chỉ thị số 02 /CT-BTNMT Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường(02 /CT-BTNMT)

29/03/2013 Còn hiệu lực
106 Thông tư số 30/2013/TT-BTC Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ(30/2013/TT-BTC)

18/03/2013 Còn hiệu lực
107 Nghị quyết số 35/NQ-CP Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(35/NQ-CP)

18/03/2013 Còn hiệu lực
108 Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu(03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKH?T)

05/03/2013 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Kem tri seo