Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
97 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ(05/2013/TT-BTNMT)

26/04/2013 Còn hiệu lực
98 Nghị định 29/3/2013, ngày 29/3/2013 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải(25/2013/N?-CP)

29/03/2013 Còn hiệu lực
99 Nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (25/2013/N?-CP)

29/03/2013 Còn hiệu lực
100 Chỉ thị số 02 /CT-BTNMT Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường(02 /CT-BTNMT)

29/03/2013 Còn hiệu lực
101 Thông tư số 30/2013/TT-BTC Hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ(30/2013/TT-BTC)

18/03/2013 Còn hiệu lực
102 Nghị quyết số 35/NQ-CP Nghị quyết về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(35/NQ-CP)

18/03/2013 Còn hiệu lực
103 Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu(03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKH?T)

05/03/2013 Còn hiệu lực
104 Nghị định số 21/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường(21/2013/NĐ-CP)

04/03/2013 Còn hiệu lực
105 Thông tư 26/2012/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn(26/2012/TT-BTNMT)

18/02/2013 Còn hiệu lực
106 Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam(09/2013/TT-BNNPTNT)

31/01/2013 Còn hiệu lực
107 Quyết định số 263/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015.(263/QĐ-TTg)

30/01/2013 Còn hiệu lực
108 Quyết định phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường(123/Q?-BTNMT)

30/01/2013 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Thời tiết trong ngày
VTC14 | Thời tiết các thành phố lớn 17/01/2018
Kem tri seo