Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
61 TT 52/2013/TT-BTNMT Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm(52/2013/TT-BTNMT)

27/12/2013 Còn hiệu lực
62 Thông tư 51/2013/TT-BTNMT, ngày 27/12/2013 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lũ(51/2013/TT-BTNMT)

27/12/2013 Hết hiệu lực
63 Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường(43/2013/TT-BTNMT)

25/12/2013 Còn hiệu lực
64 Quyết định 77/2013/QĐ-TTg, ngày 24/12/2013, về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường(77/2013/Q?-TTg)

24/12/2013 Hết hiệu lực
65 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước (201/2013/N?-CP)

27/11/2013 Còn hiệu lực
66 Luật số 41/2013/QH13 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật(41/2013/QH13)

25/11/2013 Còn hiệu lực
67 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(179/2013/N?-CP)

14/11/2013 Còn hiệu lực
68 Nghị định 173/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ(173/2013/N?-CP)

13/11/2013 Còn hiệu lực
69 Nghị định số 165/2013/NĐ-CP Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát triển vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường(165/2013/N?-CP)

12/11/2013 Còn hiệu lực
70 Nghị định 160/2013/NĐ-CP Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ(160/2013/N?-CP)

12/11/2013 Còn hiệu lực
71 Nghị định số 157/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản(157/2013/N?-CP)

11/11/2013 Còn hiệu lực
72 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn(40/2013/TT-BTNMT)

10/11/2013 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Thời tiết trong ngày
VTC14 | Thời tiết các thành phố lớn 22/01/2018
Kem tri seo