Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
25 Quyết định Số 2248/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm chính và chỉ tiêu đánh giá chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ(QĐ 2248/QĐ-BTNMT)

04/09/2015 Còn hiệu lực
26 Quyết định 456/QĐ-KTTVQG về việc luân chuyển và bổ nhiệm viên chức quản lý(456/QĐ-KTTVQG)

29/09/2014 Còn hiệu lực
27 Số 1382/KTTVQG-TCCB v/v tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính(1382/KTTVQG-TCCB)

26/09/2014 Còn hiệu lực
28 Số 4118/BTNMT-TCCB v/v xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 về đào tạo, bồi dưỡng, công chức, viên chức và về cải cách hành chính(4118/BTNMT-TCCB)

25/09/2014 Còn hiệu lực
29 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang về ra soát, điều chỉnh Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt :Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2010"(112/TB-BTNMT)

22/09/2014 Còn hiệu lực
30 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị về công tác phòng chống lũ quét và sạt lơt đất(348/TB-VPCP)

22/09/2014 Còn hiệu lực
31 Ban hành Quy định tạm thời về hệ thống chống sét cho thiết bị thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn(381/QĐ-KTTVQG)

08/08/2014 Còn hiệu lực
32 Quyết định số 1280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia" sử dụng ODA vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan(1280/QĐ-TTg)

31/07/2014 Còn hiệu lực
33 Quyết định 1061/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai (1061/QĐ-TTg)

07/07/2014 Còn hiệu lực
34 Quyết định số 2370/QĐ-BTNMT Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước(2370/QĐ-BTNMT)

01/07/2014 Còn hiệu lực
35 Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT Thông tư Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản(02/2013/TT-BTNMT)

01/07/2014 Còn hiệu lực
36 Quyết định số 909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm (909/QĐ-TTG)

16/06/2014 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Kem tri seo