Sự kiện, ngày lễ KTTV

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 (10/03/2021)

Giải thưởng về KTTV

Nhà khoa học trẻ của Việt Nam nhận giải thưởng của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) năm 2021 về nghiên cứu công tác dự báo thủy văn (06/07/2021)

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Thư ngỏ (29/04/2021)

Thông tin báo chí

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên (15/09/2021)

Khí tượng thế giới

Động đất mạnh 5,2 độ làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản (17/09/2021)

75 năm ngày truyền thống KTTV