Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách
Sách mới thư viện: Water Resources Planning and Management (Quy hoạch và quản lý nguồn nước) Sách mới thư viện: Water Resources Planning and Management (Quy hoạch và quản lý nguồn nước) Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Water Resources Planning and Management” - Quy hoạch và quản lý nguồn nước, tác giả R. Quentin Grafton và Karen Hussey, do nhà xuất bản Cambridge phát hành năm 2011 với tổng số 777 trang.
Tên sách: Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với một số nguồn thải công nghiệp đặc trưng ở Việt Nam Tên sách: Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với một số nguồn thải công nghiệp đặc trưng ở Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với một số nguồn thải công nghiệp đặc trưng ở Việt Nam" của Viện Nghiên cứu cơ khí do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2010...
Tên sách: Thủy lực sông ngòi Tên sách: Thủy lực sông ngòi Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Thủy lực sông ngòi" của tác giả Hà Văn Khối (Chủ biên) do nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 2007 gồm 111 trang.
Tên sách: Thủy lực học công trình chỉnh trị sông Tên sách: Thủy lực học công trình chỉnh trị sông Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Thủy lực học công trình chỉnh trị sông" của tác giả Phạm Thành Nam (Chủ biên) do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2010 gồm 328 trang.
Tên sách: Tài liệu đào tạo tập huấn viên về biến đổi khí hậu Tên sách: Tài liệu đào tạo tập huấn viên về biến đổi khí hậu Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tài liệu đào tạo tập huấn viên về biến đổi khí hậu" của tác giả Trương Quang Học (Chủ biên) do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2011 gồm 282 trang.
Tên sách: Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (English in Water Resources Engineering) Tên sách: Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước (English in Water Resources Engineering) Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước" (English in Water Resources Engineering) của tác giả Bùi Công Quang và Trần Mạnh Tuân do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2009 gồm 258 trang.
Tên sách: Đo và kiểm tra môi trường Tên sách: Đo và kiểm tra môi trường Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Đo và kiểm tra môi trường" của tác giả Phạm Thượng Hàn do nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 2009 gồm 199 trang.
Tên sách: Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam Tên sách: Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam" của tác giả Trần Thanh Xuân (Chủ biên) do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2012 gồm 519 trang.
Tên sách: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam Tên sách: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Báo cáo môi trường quốc gia năm 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam" do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản 2010 gồm 201 trang.
Tên sách: Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức: Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để giải quyết biến đổi khí hậu Tên sách: Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức: Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để giải quyết biến đổi khí hậu Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức: Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để giải quyết biến đổi khí hậu" do Ngân hàng thế giới xuất bản năm 2010 gồm 116...
Tên sách: Nghiên cứu văn hóa đô thị Trung Quốc Tên sách: Nghiên cứu văn hóa đô thị Trung Quốc Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Nghiên cứu văn hóa đô thị Trung Quốc" của tác giả Hồ Huệ Lâm, Trần Hân và Vương Phương Hoa (Chủ biên) do nhà xuất bản Chính trị quốc gia - sự thật phát hành năm 2011 gồm 539 trang.
Tên sách: Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông Tên sách: Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông" của tác giả Lương Phương Hậu (Chủ biên) do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2011 gồm 342 trang.
Tên sách: Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam Tên sách: Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam" của tác giả Trần Thanh Xuân, Trần Thục và Hoàng Minh Tuyển do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2011...
Tên sách: Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Tên sách: Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam" của Viện Khoa học Khí tương Thủy văn và Môi trường do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2011 gồm 259 trang.
Kỷ yếu: Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2006 – 2010. Kỷ yếu: Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2006 – 2010. Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Kỷ yếu: Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2006 – 2010" do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản năm 2011 gồm 407 trang.
Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Cả Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Cả Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Cả" do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường xuất bản năm 2010 gồm 109 trang.
Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Thu Bồn Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Thu Bồn Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực sông Thu Bồn" do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường xuất bản năm 2010 gồm...
Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Hồng – Thái Bình Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Hồng – Thái Bình Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng: Lưu vực Sông Hồng – Thái Bình" do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường xuất bản năm...
Trang    1   2   3   4   5  
Thời tiết trong ngày

VTC14 | Thời tiết các thành phố lớn 22/06/2018
Kem tri seo