Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách
Tên sách: Hydrology -  Thủy văn ( Lt 1098) Tên sách: Hydrology - Thủy văn ( Lt 1098) Ngày đăng: 20/10/2014 Cuốn sách “Hydrology” ( Thủy văn) của tác giả Wilfried Brutsaert do nhà xuất bản Cambridge phát hành năm 2005 gồm 605 trang
Tên sách : Earth’s climate past and future – Khí hậu trái đất xưa và nay ( Lt 1041) Tên sách : Earth’s climate past and future – Khí hậu trái đất xưa và nay ( Lt 1041) Ngày đăng: 20/10/2014 Cuốn sách : “ Earth’s climate past and future” ( Khí hậu trái đất xưa và nay) của tác giả William F. Ruddiman do nhà xuất bản W.H. Freeman and Company phát hành năm 2001 gồm 465 trang
Thông tin cập nhật từ Tổ Chức Khí tượng Thế giới: Sẵn sàng cho hiện tượng El Nino Thông tin cập nhật từ Tổ Chức Khí tượng Thế giới: Sẵn sàng cho hiện tượng El Nino Ngày đăng: 04/08/2014 Geneva, ngày 26 tháng 6 năm 2014 (WMO). Theo báo cáo của Tổ Chức Khí tượng Thế giới cập nhật về hiện tượng El Nino, 60% khả năng El Nino sẽ hình thành giữa tháng 6 và tháng 8, tăng 75 đến 80% trong...
Sách mới Thư viện: Terrestrial Hydrometeorology - Khí tượng Thủy văn Trái Đất Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách "Terrestrial Hydrometeorology" (Khí tượng Thủy văn Trái Đất) của tác giả W. James Shuttleworth do nhà xuất bản Wiley- Blackwell phát hành năm 2012 gồm 448 trang
Tên sách: Các bảng tính thủy lực (Vt 1600) Tên sách: Các bảng tính thủy lực (Vt 1600) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Các bảng tính thủy lực" của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2005 gồm 67 trang.
Giáo trình Thủy công – Tập 1 (Vt 1599) Giáo trình Thủy công – Tập 1 (Vt 1599) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Giáo trình Thủy công" (Tập 1) của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2004 gồm 318 trang.
Giáo trình Tuabin thủy lực (Vt 1597) Giáo trình Tuabin thủy lực (Vt 1597) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Giáo trình Tuabin thủy lực" của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2008 gồm 217 trang.
Tài liệu: Thi công các công trình thủy lợi – Tập 1 (Vt 1594) Tài liệu: Thi công các công trình thủy lợi – Tập 1 (Vt 1594) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Thi công các công trình thủy lợi" (Tập 1) của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2004 gồm 354 trang.
Tên sách: Địa chất công trình (Vt 1592) Tên sách: Địa chất công trình (Vt 1592) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Địa chất công trình" của nhóm tác giả Nguyễn Uyên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Định và Nguyễn Xuân Diến do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2002 gồm 287 trang.
Tên sách: Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi (Vt 1591) Tên sách: Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi (Vt 1591) Ngày đăng: 04/08/2014 Cuốn sách “Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi" của Trường Đại học Thủy lợi do nhà xuất bản Xây dựng phát hành năm 2004 gồm 76 trang.
Tên sách: Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước Tên sách: Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách “Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước" của tác giả Trần Đức Hạ (Chủ biên) do nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2009 gồm 276 trang.
Tên sách: Giáo trình Khoa học Trái Đất Tên sách: Giáo trình Khoa học Trái Đất Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn " Giáo trình Khoa học Trái đất" của tác giả Lưu Đức Hải - Trần Nghi do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2010 gồm 315 trang
Tên sách: Nước và con người Tên sách: Nước và con người Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn "Nước và con người" của tác giả Ngô Trọng Thuận- Vũ Văn Tuấn do nhà xuất bản Bản đồ phát hành năm 2009 gồm 275 trang
Tên sách: Sinh thái học các hệ sinh thái nước Tên sách: Sinh thái học các hệ sinh thái nước Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn " Sinh thái học các hệ sinh thái nước" của tác giả Vũ Trung Tạng do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2009 gồm 235 trang
Tên sách: Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam Tên sách: Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách: "Sinh thái học các hệ cửa sông Việt Nam" của tác giả Vũ Trung Tạng do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2009 gồm 327 trang
Tên sách: Sóng biển đối với cảng biển Tên sách: Sóng biển đối với cảng biển Ngày đăng: 26/06/2014 Tên sách: Sóng biển đối với cảng biển
Sách mới thư viện: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation (Mô hình hóa lưu vực sông cho bài toán giảm nhẹ thiên tai do lũ) Sách mới thư viện: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation (Mô hình hóa lưu vực sông cho bài toán giảm nhẹ thiên tai do lũ) Ngày đăng: 26/06/2014 Cuốn sách: River Basin Modelling for Flood Risk Mitigation (Mô hình hóa lưu vực sông cho bài toán giảm nhẹ thiên tai do lũ) bởi 2 tác giả Donald W.Knight và Asaad Y.Shamseldin do nhà xuất bản Taylor & Francis ấn h...
Trang    1   2   3   4   5  
Kem tri seo