Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Xây dựng tổng thể chương trình Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2018
Ngày đăng: 30/03/2018
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), sáng 29/3/2018, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái chủ trì cuộc họp trực tuyến về kế hoạch tổng thể của chương trình KHCN và HTQT năm 2018.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các Vụ: Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHQT), Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Văn phòng Tổng cục KTTV, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV; Tạp chí KTTV, Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ cùng 08 đầu cầu trực tuyến tại các đài khu vực.

Tại cuộc họp, Ông Đinh Thái Hưng, Vụ trưởng Vụ KHQT đã trình bày kế hoạch, chương trình công tác KHCN và HTQT của Vụ năm 2018. Vụ đưa ra những nhiệm vụ chính thực hiện trong năm 2018: Thực hiện công tác quản lý và hướng dấn các đơn vị thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế theo định hướng của Tổng cục đặc biệt là trong các tổ chức mà Việt Nam hiện đang giữ vai trò đầu mối: Ủy ban bão, WMO, Ủy ban sông Mê - Kông, ..; Mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm khẳng định vai trò của Việt Nam trong lĩnh vực KTTV và biến đổi khí hậu; Phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực thông qua các dự án hợp tác quốc tế; Xây dựng các định hướng khoa học công nghệ theo định hướng của Tổng cục, phù hợp với định hướng của WMO; Tăng cường các công tác chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh công bố nghiên cứu khoa học, xây dựng tạp chí chuyên ngành; Định hướng lựa chọn các nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước, tạo cơ sở khoa học xây dựng hệ thống văn bản quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV và BĐKH.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều góp ý đóng góp vào bản dự thảo công tác của Vụ.

     Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đề nghị Vụ KHQT hoàn thiện kế hoạch tổng thể chương trình KHQT năm 2018 tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học; Nâng cao vai trò của Hội đồng KHCN của Tổng cục; Xây dựng được định hướng nghiên cứu khoa học để các đơn vị và các đài khu vực thực hiện; Tăng cường sự phối hợp giữa KHCN và HTQT; Thiết lập các đầu mối về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế tại các đơn vị của Tổng cục; Đấy mạnh công tác pháp chế với nhiệm vụ xây dựng đề án khoa học công nghệ triển khai Luật KTTV, hướng dẫn xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật./.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

Các tin khác
Thời tiết trong ngày
Thời tiết đô thị 16/08/2019
Kem tri seo