Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Đảng ủy Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng: 15/01/2018
Thực hiện Hướng dẫn số 1132-HĐ/ĐU ngày 28/11/2017 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên, khen thưởng và tổng kết công tác Đảng năm 2017. Chiều ngày 11/1/2018, Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Trần Quý Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Trần Quý Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị có lãnh đạo Trung tâm KTTV quốc gia trong ban chấp hành Đảng bộ; đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ trung tâm công tác tại Hà Nội; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng uỷ Trung tâm công tác tại Hà Nội; Đại diện văn phòng đoàn thể, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính; Thanh tra Bộ. Tại đầu cầu truyền hình của các Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây nguyên và đầu cầu truyền hình của các Đài KTTV tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh: Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ trung tâm công tác tại Đài; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng uỷ Trung tâm công tác tại Đài.

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của công tác Đảng năm 2018. Báo cáo nêu rõ: Đảng bộ Trung tâm KTTV quốc gia là đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đảng bộ có 20 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc với 911 Đảng viên (trong đó có 859 Đảng viên chính thức, 52 Đảng viên dự bị). Trong tổng số 20 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, có 9 Đảng bộ, 8 chi bộ cơ sở và 3 chi bộ trực thuộc. Trong đó, có 07 Đảng bộ là các Đài KTTV khu vực có trụ sở đặt tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa; 02 chi bộ cơ sở là các Đài KTTV tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh (các chi bộ, đảng viên sinh hoạt trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố).

Năm 2017, Đảng bộ Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới Đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, qua đó nhận thức của Đảng viên, viên chức và người lao động ngày được nâng lên; trong sinh hoạt Đảng luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng năm 2017 đã đề ra. Đặc biệt đã lãnh đạo toàn thể hệ thống, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả công tác quan trắc, cảnh báo, dự báo KTTV phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thời tiết, thiên tai ngày càng khốc liệt, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; chỉ đạo hoàn thành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Bộ giao, với 09 Thông tư được ban hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ; hoàn thành và đưa vào vận hành tòa nhà Trung tâm điều hành tác nghiệp KTTV, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, nhất là công tác cảnh báo, dự báo, thông tin dữ liệu KTTV. Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Tổng cục KTTV và hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục; chỉ đạo đầu tư, hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị, công nghệ phục vụ công tác dự báo, quan trắc, truyền tin, trong đó đã đưa vào khai thác hệ thống thiết bị phục vụ hội thảo trực tuyến thông suốt ở cả 3 cấp dự báo (cấp trung ương, cấp khu vực và cấp tỉnh); hoàn thành đưa vào sử dụng, khai thác hệ thống ra đa thời tiết thế hệ mới góp phần nâng cao chất lượng quan trắc, cảnh báo, dự báo thiên tai KTTV…

Bên cạnh đó, Cấp ủy các cấp đã có nhiều cố gắng đổi mới lề lối làm việc theo hướng sát thực, cụ thể trên các mặt công tác về tư tưởng chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; các chỉ thị, nghị quyết đã được Đảng ủy Trung tâm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả, đặc biệt, là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể luôn được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đồng chí đảng viên bày tỏ sự thống nhất cao với dự thảo báo cáo, bên cạnh đó các đồng chí đảng viên cũng đã nêu lên một số mặt tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng đã được trình bày tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tai Hội nghị, Đồng chí Trần Quý Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Trung tâm KTTV quốc gia trong năm 2017; Thứ trưởng hoàn toàn nhất trí với bản dự thảo báo cáo: báo cáo đã nêu chính xác, đúng mức những thành tích Trung tâm đã đạt được: về công tác chính trị; xây dựng đảng; kiểm tra, giám sát, tuyên giáo. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ Trung tâm, chất lượng dự báo đã được đẩy mạnh, bản tin đã được đa dạng hóa, sát thực, dễ hiểu, phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo KTTV; đồng thời cũng đề nghị Đảng bộ Trung tâm quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội đề ra và tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4,5 Khóa XII của Đảng và Chỉ thị sô 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh. Nhân dịp năm mới Đồng chí thay mặt cho Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường chúc tập thể Trung tâm KTTV quốc gia tiếp tục phát huy hơn nữa để đạt được những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018.

Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị, Bí thử Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, Ông Lê Công Thành khẳng định, trên cơ sở, tiền đề là các nhiệm vụ đã được thực hiện và hoàn thành tốt trong năm 2017, trong năm tới, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ trong toàn Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, lãnh đạo Bộ TN&MT giao, góp phần vào sự phát triển của ngành TN&MT nói riêng, vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Mỹ Linh

Các tin khác
Kem tri seo