Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Quản lí Dự án Khí tượng Thủy văn
Ngày đăng: 20/12/2017
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác năm 2017. Chiều ngày 18/12/2017, tại Hà Nội, Ban Quản lí Dự án KTTV đã tổ chức Hội ngị Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm KTTV quốc gia tại Hà Nội: Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Trung tâm KTTV quốc gia cùng toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động của Ban Quản lí Dự án Khí tượng Thủy văn.

Tại Hội nghị, Ông La Đức Dũng, Trưởng Ban Ban Quản lí Dự án KTTV đọc báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.  Năm 2017, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Trung tâm KTTV quốc gia, sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Trung tâm, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức, Ban Quản lí Dự án KTTV cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư đã được Ban triển khai đảm bảo yêu cầu tiến độ, đáp ứng được yêu cầu của nhà tài trợ, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành. Công tác giải ngân kịp thời, hoàn thành 100% kế hoạch vốn giao. Tổ chức thực hiện tốt Đề tài nghiên cứu đang thực hiện, bộ máy Ban đã được kiện toàn tinh gọn, hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trung tâm ngày càng thiết thực và hiệu quả. Tuy nhiên, trong năm qua Ban vẫn còn một số nội dung công việc kết quả còn hạn chế, cần phải được khắc phục sớm như: Tiếp tục làm việc với nhà thầu Nhật Bản để hoạt động của hai trạm radar Vinh và Phù Liễn sớm đi vào hoạt động ổn định; Quyết liệt trong việc đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu tòa nhà Trung tâm điều hành tác nghiệp KTTV.

Ông La Đức Dũng, Trưởng Ban Ban Quản lý dự án KTTV đọc Báo cáo tổng kết năm 2017 và Phương hướng năm 2018

Ông Sái Hồng Dương, Phó Trưởng ban Ban Quản lí Dự án KTTV đọc Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng thi đua năm 2018 với những kết quả nổi bật: Công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Ban Quản lí Dự án KTTV quan tâm chỉ đạo sâu sát. Đã tổ chức, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Ban Quản lí Dự án KTTV tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự tạo động lực, khích lệ tinh thần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Với những thành tích đã đạt được, toàn thể lãnh đạo và cán bộ của Ban đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Ông Sái Hồng Dương, Phó trưởng ban đọc báo cáo tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng 

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đại diện các phòng cán bộ của Ban Quản lí Dự án KTTV đã tham gia tham luận, phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng hoàn thiện báo cáo cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Lê Hồng Phong biểu dương, những thành tích mà Ban Quản lí Dự án KTTV đã đạt được trong năm 2017, đó là những nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của lãnh đạo Ban, sự phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài trung tâm. Trong năm 2018, để phát huy hiệu quả những thành tích đã đạt được trong năm 2017 toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Ban cần: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao; Thường xuyên cập nhật quy định của Nhà nước, tuân thủ đúng thủ tục pháp lý của hồ sơ dự án; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, giải quyết tồn tại đối với các đơn vị có liên quan; Căn cứ các nhiệm vụ đặc thù năm 2018 xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện chi tiết, khoa học, phân công cán bộ làm việc đúng người đúng việc; Tổ chức quyết toán dự án, hạng mục hoàn thành, bàn giao cho đơn vị sử dụng đúng tiến độ; Nâng cao năng lực tư vấn, quản lý dự án trong và ngoài trung tâm, nâng cao đời sống cán bộ và vị thế của Ban; Tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trung tâm.

Phó Tổng giám đốc Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Thu Hằng

Các tin khác
Thời tiết trong ngày
Thời tiết các thành phố lớn 25/04/2019
Kem tri seo