Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Đài Khí tượng cao không tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017
Ngày đăng: 13/12/2017
Thực hiện công văn số 1385/KTTVQG-VP ngày 30/11/2017 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia về việc chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác năm 2017. Sáng ngày 13/12/2017, tại Hà Nội, Đài Khí tượng cao không (KTCK) báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, ông Lê Thanh Hải; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm KTTV quốc gia: Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý các dự án KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, Trung tâm Mạng lưới KTTV &MT, Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nhiệm vụ KTTV & MT, Trung tâm Thông tin & Dữ liệu, Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Văn phòng cùng toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động của Đài Khí tượng cao không.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia phát biểuchỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Vinh Thư, Quyền Giám đốc Đài KTCK đọc báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Lãnh đạo Trung tâm KTTV quốc gia, sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị chức năng thuộc Trung tâm, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức, Đài KTCK cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đài luôn tích cực, chủ động xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung tâm, các đơn vị chức năng; quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2017 đảm bảo tiến độ và chất lượng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao: Đảm bảo tốt công tác chỉ đạo hoạt động mạng lưới KTCK; công tác điều tra cơ bản KTCK năm 2017 theo chức năng nhiệm vụ được giao; Đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án di chuyển trạm Tân Sơn Hòa; Đã hoàn thành xây dựng 03 Thông tư thuộc lĩnh vực KTCK đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; Đã bảo vệ nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu tính toán và mô phỏng trường gió thực từ gió thành phần hướng tâm quan trắc bởi mạng lưới ra đa thời tiết đốp-le” với kết quả rất tốt; Xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật về ra đa JICA theo đúng tiến độ.

Cùng trong Hội nghị, Ông Phùng Kiến Quốc, Phó Giám đốc Đài KTCK đọc Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng thi đua năm 2018 với những kết quả nổi bật: Công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Đài quan tâm chỉ đạo sâu sát. Đã tổ chức, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nhận thức của Đảng viên, cán bộ, viên chức trong Đài về vai trò, vị trí, tâm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng được nâng cao; Phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đài, yêu cầu quản lý nhà nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Các hoạt động được tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực của Đài. Kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của Đài tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự tạo động lực, khích lệ tinh thần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đại diện các phòng Đài KTCK cùng toàn thể cán bộ đã tham gia tham luận, phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng hoàn thiện báo cáo cũng như  đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Lê Thanh Hải biểu dương, khen thưởng những thành tích Đài KTCK đã đạt được trong năm 2017, Đài đã có chuyển biến tích cực trong công tác chuyên môn, đảm bảo tốt công tác chỉ đạo hoạt động mạng lưới KTCK, thành tích nghiên cứu khoa học đạt kết quả đáng ghi nhận. Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh, bước sang năm 2018 sẽ là những khó khăn, thách thức mới, đề nghị đơn vị giữ vững và phát huy những thế mạnh của Đài, đồng thời bám sát những kế hoạch nhiệm vụ công tác 2018 đã đề ra đưa Đài KTCK ngày càng phát triển vững mạnh.

Ông Nguyễn Vinh Thư, Quyền Giám đốc Đài KTCK đọc báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ông Phùng Kiến Quốc, Phó Giám đốc Đài KTCK đọc Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng thi đua năm 2018

Ông Bùi Đức Tuấn, Giám đốc Đài KTTV khu vực Việt Bắc phát biểu đóng góp tại Hội nghị

Bà Đỗ Thị Thu Huyền, Phó trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ phát biểu đóng góp tại Hội nghị

Bài và ảnh: Mỹ Linh

Các tin khác
Thời tiết trong ngày
Thời tiết các thành phố lớn 25/04/2019
Kem tri seo