Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT: Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác, nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng: 06/12/2017
Chiều ngày 5/12/2017, Tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV và Môi trường (KTTV&MT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng công tác, nhiệm vụ năm 2018. Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, Ông Trần Hồng Thái tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia, Ông Trần Hồng Thái phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị trực thuộc Trung tâm  KTTV quốc gia: Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương; Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ; Tạp chí KTTV; Ban Quản lý các dự án KTTV; Ban Tổ chức Cán bộ; Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT.

Ông Lương Tuấn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT cho biết: Trong năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Trung tâm KTTV quốc gia, lãnh đạo đơn vị cùng sự quyết tâm cao của toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị, tính đến thời điểm báo cáo, Trung tâm đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Năm 2017, đơn vị đã từng bước xác định được phương hướng, kế hoạch, lộ trình phát triển đơn vị trong thời gian tới theo hướng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Trung tâm KTTV quốc gia nhằm tận dụng, phát huy nguồn lực hiện có để phát triển hoạt động dịch vụ trong toàn ngành KTTV. Ngoài ra, đơn vị còn tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn thể do Trung tâm KTTV quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có nhiều khó khăn, vướng mắc. Đơn vị chưa xây dựng, đề xuất được quy định về hành lang, pháp lý trong hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác công tư trong hoạt động dịch vụ KTTV; Chưa có nhiều cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao để chủ động triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh vực KTTV&MT; Chưa xây dựng được cơ chế động viên, khuyến khích người lao động chủ động, tích cực tìm kiếm các hoạt động dịch vụ nhằm tăng cường nguồn thu.

Trong năm 2018, đơn vị sẽ sớm khắc phục khó khăn, hoàn thành những hạng mục công việc còn tồn động từ năm 2017; Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ; Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Tổng cục KTTV, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để phục vụ các yêu cầu phát triển và hiện đại hóa ngành KTTV; Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức thông qua đào tạo lại, đào tạo tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của công tác KTTV; Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Trung tâm KTTV quốc gia về thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý điều hành và đổi mới cơ chế quản lý, cải cách lề lối làm việc; Tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng công nghệ, kỹ thuật hiện có, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào nghiệp vụ KTTV&MT.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị, toàn thể cán bộ tham dự đã tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo cũng như  đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Trần Hồng Thái đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT đã thực hiện được trong năm 2017. Bên cạnh đó cũng mong muốn Trung tâm có những phương án khắc phục những tồn tại trong năm 2017: Kiện toàn bộ máy hoạt động, có những chính sách thu hút cán bộ có năng lực, trình độ cao, tạo điều kiện cho cán bộ có cơ hội phát triển; Xác định rõ mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của năm 2018, Trung tâm phải là đơn vị đi tiên phong làm chủ trong lĩnh vực công nghệ, giúp Trung tâm KTTV quốc gia trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, là cầu nối tới tất cả các đơn vị của ngành trong công tác khoa học công nghệ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Trung tâm Ứng dụng Ông Nguyễn Nam Thành, Quyền Giám đốc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Trần Hồng Thái.

     Quyền Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT, Ông Nguyễn Nam Thành phát biểu tại Hội nghị

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT, Ông Lương Tuấn Minh đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2017 tại Hội nghị

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT, Ông Ngô Tiền Giang đọc báo cáo phương hướng công tác, nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bài và ảnh: Mỹ Linh

Các tin khác
Kem tri seo