Tổng hợp các công cụ, số liệu cập nhật của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản trước mùa bão 2021

Đăng ngày: 12-07-2021 | Lượt xem: 1020

1. Chính thức đưa nền tảng hỗ trợ kết nối, trao đổi về bão vào hoạt động

Ngày 18/5/2021, Trung tâm Bão, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, JMA đã có thông báo số 8211 (RSMC Tokyo #8211) gửi tới các nước thành viên trong đó có Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam về việc đưa nền tảng hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin bão giữa các nước trong khu vực vào sử dụng trong nghiệp vụ từ mùa bão năm 2021. Theo đó, nền tảng này được RSMC Tokyo xây dựng trên cơ sở kết luận của phiên họp của Ủy ban Bão khu vực Châu Á Thái Bình Dương (TC) lần thứ 53 diễn ra vào ngày 23-25 tháng 2 năm 2021.

Các thành viên sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập để chia sẻ, trao đổi thông tin với các nước trong Ủy ban Bão khu vực Châu Á Thái Bình Dương qua đường dẫn: https://my.redmine.jp/tc_communication/login

Đáng chú ý, RSMC Tokyo đã bổ sung một số thông báo mới  như Tuyên bố trách nhiệm, Điều khoản sử dụng và các vấn đề khác trên trang chủ trang web sau khi đăng nhập. RSMC Tokyo đề nghị các nước thành viên chú đến các thông báo mới được thêm vào này.

RSMC Tokyo cam kết liên tục hỗ trợ dự báo viên của các nước thành viên thông qua nền tảng này và rất hoan nghênh sự truy cập, trao đổi, đóng góp tích cực của mỗi nước thành viên khi có các vấn đề phát sinh về dự báo bão ở mỗi nước.

Trong năm 2020, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy đã có trao đổi, chia sẻ thông tin về một số cơn bão trên nền tảng đang được thử nghiệm này. Đây là nền tảng hỗ trợ kết nối, trao đổi, chia sẻ các thông tin thảo luận, dự báo, đánh giá,.. về bão giữa các nước trong khu vực, đặc biệt có sự hỗ trợ của Nhật Bản do vậy sẽ giúp ích không chỉ các nước thành viên nói chung mà Việt Nam cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Từ mùa bão năm 2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tham gia tích cực nền tảng này để chia sẻ, kết nối thông tin dự báo bão giữa các chuyên gia trong nước và các chuyên gia quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dự báo bão.

2. Thông báo về việc thay đổi thời gian tính chuẩn khí hậu về bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương

RSMC Tokyo-Typhoon Center cũng đã gửi email tới các thành viên của tổ chức khí tượng thế giới thuộc khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương thông báo: Từ ngày 19/5/2021 RSMC – Tokyo sẽ cập nhật các thông tin khí tượng liên quan đến số liệu thống kê xoáy thuận nhiệt đới trên trang web của RSMC, để phù hợp với sự thay đổi của XTNĐ trong khoảng thời gian tham chiếu 30 năm từ giai đoạn 1981-2010 sang giai đoạn 1991-2020.

Sự thay đổi về thời gian tính chuẩn khí hậu về bão có thể sẽ dẫn tới một số thay đổi: Ví dụ, số lượng XTNĐ hàng năm đạt cường độ bão trở lên sẽ giảm từ 25.6 xuống 25.1.

Thông tin về việc thay đổi, tần suất, số lượng và cường độ bão có thể kiểm tra trên địa chỉ trang web https://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/climatology.html

3. Tăng tần xuất các sản phẩm dự báo hỗ trợ cảnh báo sớm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan

Ngoài việc thay đổi về thời gian tính chuẩn khí hậu về bão, thay đổi thời gian tính chuẩn từ giai đoạn 1981-2020 thành 1991-2020; Trung tâm khí hậu Nhật Bản cũng cập nhật một số sản phẩm về dự báo thời tiết cực đoan (Extreme Forecast Index - EFI).

Trong giai đoạn trước tháng 5/2021, TCC dự báo xác suất EPS sử dụng 26 thành phần với mô hình hindcast bao gồm 300 thành phần.

Hiện tại Trung tâm Dự báo khí hậu Tokyo (TCC) đã  nâng cấp sử dụng 51 member với mô hình khí hậu là 780 thành phần để tạo ra bản đồ xác suất cho các điểm dự báo (dạng meteogram), độ phân giải cao là 1.25x.125 độ (so vơi 2.5x2.5 độ trước đây), tăng tần suất dự báo từ 1 tuần/lần lên 1 ngày/lần; địa chỉ tham khảo tại: https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/gpv/EFI/index.php

Sản phẩm dự báo với thời hạn là 2 tuần (14 ngày), dự báo trượt 3 ngày, hoặc 7 ngày bao gồm:

  • Bản đồ dự báo trạng thái nhiệt độ cao hơn trung bình, thấp hơn trung bình, mưa lớn, gió mạnh
  • Bản đồ cảnh báo về nhiệt độ bề mặt
  • Bản đồ cảnh báo trường mưa
  • Bản đồ gió trên mực 850 gồm: tốc độ và hướng gió

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

                                                                       Biên tập: Hoàng Phúc Lâm

Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Hoa, Trần Quang Năng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: