Chỉ đạo điều hành

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (14/01/2021)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Chương trình thiện nguyện Khí tượng Thủy văn “Chung tay vì miền Trung yêu thương” (20/12/2020)

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn! (12/05/2020)