Chỉ đạo điều hành

Ngành TN&MT đạt được nhiều chỉ tiêu cơ bản đặt ra trong năm 2021 (31/12/2021)

Thông báo của Tổng cục

Thông báo tuyển dụng viên chức của Tạp chí Khí tượng Thủy văn (17/01/2022)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương (07/01/2022)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát động cuộc thi “Cùng nhau luyện tập, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” (20/09/2021)