Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đăng ngày: 18-10-2021 | Lượt xem: 1366
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; để bảo đảm thông suốt của toàn Ngành Khí tượng Thủy văn trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Tổng cục Khí tượng Thủy văn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao động trực thuộc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác của từng cá nhân thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuân thủ các biện pháp bảo vệ cá nhân, cộng đồng theo khuyến cáo, quy định của cơ quan y tế.
Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, trước pháp luật về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và về việc cán bộ, nhân viên của đơn vị mình lây nhiễm dịch bệnh, do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch.
2. Kể từ sau thời điểm ngày 19/10/2021, toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục đi làm việc bình thường tại các trụ sở cơ quan, đơn vị (ngoại trừ trường hợp tại khu vực phải giãn cách theo yêu cầu phòng. chống dịch của chính quyền địa phương có thẩm quyền nơi đơn vị có trụ sở).
- Căn cứ vào quy định phòng, chống dịch của chính quyền địa phương có thẩm quyền và yêu cầu của công tác, công chức, viên chức, người lao động được di chuyển ra ngoài địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mình đang sinh sống, làm việc theo quy định chung về việc cử cán bộ đi công tác. Lưu ý: Công chức, viên chức, người lao động được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử tham gia các đoàn công tác phải là người đã được tiêm phòng v c in ngừa COVID-19 và phải chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, của từng địa phương có liên quan.
- Công chức, viên chức, người lao động tự quyết định việc di chuyển ra ngoài địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mình đang sinh sống vì việc riêng và chịu trách nhiệm cá nhân về việc bảo đảm các quy định phòng, chống dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công chức, viên chức, người lao động khi đi làm việc và tham gia các hoạt động ã hội theo nhu cầu riêng phải thực hiện 5K và thường uyên khai báo y tế theo quy định; khi có các triệu chứng cơ thể liên quan tới COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì tuyệt đối không đến cơ quan, khẩn trương thông báo và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương nơi cư trú. Trường hợp có các triệu chứng trên khi đang làm việc tại cơ quan, phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, không di chuyển ra kh i phòng; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo ngay với y tế cơ quan, cơ quan y tế của địa phương để có các biện pháp xử lý kịp thời.

4. Thủ trưởng các đơn vị tự đánh giá nguy cơ và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; thường uyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị; sẵn sàng kích hoạt các kịch bản ứng phó với dịch không để bị động, bất ngờ với các tình huống phát sinh. Quán triệt cán bộ có trách nhiệm tuân thủ quy định của Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin; không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn Thanh niên CSHCM các cấp tiếp tục phát huy vai trò ung kích trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc tại tất cả các trụ sở, cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.
5. Đối với việc phòng, chống dịch tại Trụ sở Tổng cục (số 08 Pháo Đài Láng), Tổng cục yêu cầu:
- Hạn chế tối đa tiếp khách trong phòng làm việc, trường hợp thật sự cần thiết phải tiếp khách tại đơn vị, Thủ trưởng đơn vị thông báo Văn phòng Tổng cục, sau đó được tự quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc tiếp khách của cơ quan, đơn vị mình.
- Tổ bảo vệ Trụ sở Tổng cục chịu trách nhiệm về kiểm soát người ra/vào Tòa nhà; kiểm tra giấy tờ tùy thân người ra/vào; yêu cầu khai báo y tế; ghi sổ đăng ký thông tin đối với khách đến liên hệ công tác, thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn khách vào khu vực tiếp khách tại tầng 1.
Trên đây là một số nội dung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

/upload/files/2021/18-10-2021-cong-van-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi-signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: