Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2021

Đăng ngày: 20-11-2021 | Lượt xem: 310
Sáng ngày 19/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2021. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT tại các điểm cầu trực tuyến. Tại điểm cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì là Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Hội nghị

Hội nghị được tổ chức định kỳ nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ; quán triệt, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện các quy định về tổ chức cán bộ tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Công tác tổ chức cán bộ (TCCB) có vai trò rất quan trọng, là vấn đề trọng yếu, khâu đột phá, then chốt, vì vậy, cán bộ làm công tác TCCB các cấp có một vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là cán bộ tham mưu, vừa là cán bộ trực tiếp tác chiến về công tác tổ chức, cán bộ, là nhân tố quyết định sự thành bại của đơn vị. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề của cán bộ làm công tác TCCB.

Trong năm qua, trên thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các điều kiện kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn, trong khi các nhiệm vụ về TCCB vẫn rất nhiều, nhiều việc khó khăn, phức tạp. Mặc dù vậy, công tác TCCB của Bộ TN&MT vẫn được triển khai bài bản, đạt được một số kết quả tích cực như: rà soát chức năng, nhiệm vụ, đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ tinh gọn, giảm các tổ chức trung gian theo yêu cầu của nhiệm kỳ Chính phủ khóa V; tiếp tục triển khai các Nghị quyết Trung ương số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp”; số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế trong công tác cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ đạt 88,25/100 điểm (xếp thứ 5/17 bộ, cơ quan ngang bộ, tăng 2 bậc so với năm 2019).

Hội nghị cũng là nơi để các đơn vị thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giải quyết nhiệm vụ; nắm bắt những nội dung mới về chủ trương, chính sách, pháp luật; giúp công tác tổ chức cán bộ của đơn vị đi vào nề nếp, vừa rút ngắn thời gian giải quyết công việc, vừa tăng cường được sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Tại Hội nghị, các học viên được các chuyên gia cao cấp của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TN&MT giảng dạy, trao đổi, hướng dẫn thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới là: Phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định mới về công tác TCCB; Giới thiệu các Nghị định của Chính phủ số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Quán triệt, hướng dẫn thực hiện các nội dung trọng tâm về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm theo yêu cầu tại các Nghị định của Chính phủ số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020, số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 và số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và công tác chế độ, chính sách và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo yêu cầu tại các Nghị định của Chính phủ số 27/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020, số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020, số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: