Tin tức hợp tác

Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Đại sứ Nhật Bản (26/06/2020)

Dự án, Hợp tác

Việt Nam đề xuất nhiều dự án nâng cao năng lực ngành khí tượng thủy văn (18/09/2019)

Hội nghị

Hội thảo Dự báo biển lần thứ 19 (Ocean Predict 19) - Góc nhìn toàn diện cho các nhà hải dương học (10/02/2020)