Công văn số 32/CV-ĐU ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Đăng ngày: 07-09-2020 | Lượt xem: 1010
Kính gửi: Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục

Thực hiện Công văn số 16-CV/ĐƯ ngày 31/8/2020 của Đàng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn sao gửi các cấp ủy trực thuộc ề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (tài liệu gửi kèm).

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc tổ chức triển khai tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của đơn vị./.

Chi tiết file đính kèm: /upload/files/2020/Thang_9/dv.pdf

Đảng ủy Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: