Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu
Hệ thống thông tin
Ngày đăng: 15/06/2014
Hệ thống thông tin phục vụ dự báo KTTV được thiết lập tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương nhằm thu thập và trao đổi số liệu và thông tin khí tượng trong nước và quốc tế.

Thông qua hệ thống Viễn thông toàn cầu (GTS) của WMO, Trung tâm KTTV Quốc gia ở Hà Nội nối với 3 Trung tâm khu vực và thế giới là: Bangkok (1200 bps), Bắc Kinh (100 bauds) và Matxcơva (75 bauds). Ngoài ra, Trung tâm Quốc gia còn thu thập các thông tin khí tượng của Cục Khí tượng Nhà nước Trung Quốc thông qua hệ thống PCVSAT và các sản phẩm dự báo số trị của các Trung tâm Khí tượng Tokyo, Trung tâm Dự báo hạn vừa châu Âu và các Trung tâm Khí tượng khác thông qua Internet.

Hệ thống thông tin liên lạc nội địa sử dụng kết hợp thông tin vô tuyến, điện thoại, mạng máy tính diện rộng (WAN) và VSAT- vệ tinh thế hệ mới trên cơ sở mạng thông tin khí tượng - bảo đảm thu thập các thông tin, số liệu KTTV từ các đài, trạm trong cả nước về Trung tâm KTTV Quốc gia, đồng thời truyền các thông tin, các bản tin dự báo từ Trung tâm KTTV Quốc gia tới các Đài KTTV khu vực và một số Trung tâm dự báo KTTV ở mỗi tỉnh.

Các tin khác
Kem tri seo