TP.HCM chủ động phòng chống thiên tai (PCTT), xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày: 06-09-2021 | Lượt xem: 503
Nhằm chủ động, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra thiên tai, UBND TP.HCM đã đưa ra các phương án phòng ngừa, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, động đất, sóng thần. Trong đó, UBND TP đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai (PCTT), xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của chương trình thi đua nói trên nhằm tập hợp, động viên sức mạnh của cá nhân, tổ chức tham gia công tác PCTT, xây dựng cộng đồng an toàn. Từ đó giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, 100% lực lượng làm công tác PCTT được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng PCTT.

Phong trào thi đua được triển khai ở sở, ngành, TP Thủ Đức, quận, huyện, cơ quan nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.

Nội dung thi đua bao gồm: Thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Thành ủy và UBND TP.HCM về công tác PCTT. Từ đó nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành PCTT của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp, phấn đấu đạt tiêu chí “Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn kiểu mẫu”.

TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích PCTT ở cơ sở. Đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Song song đó, làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực cho PCTT, triển khai thu và sử dụng có hiệu quả Quỹ PCTT TP.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đoàn thể ngoài có kế hoạch thực hiện phong trào thi đua trên, hằng năm có văn bản kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành và khi có thay đổi nhân sự. Đồng thời cập nhật phương án, kế hoạch ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: