Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ động thực hiện kế hoạch Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 06-05-2021 | Lượt xem: 414
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCHPCTT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, nhấn mạnh việc triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Khí tượng thủy văn, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật; tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn và các quy hoạch, đề án, dự án nhằm hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và công nghệ dự báo.

Ảnh minh họa

Theo dự báo, giai đoạn tháng 6 - 7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 8 - 9; cần đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng mùa mưa bão năm 2021.

Trong các tháng chuyển mùa tháng 5 - 6, cần  đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Các hiện tượng thiên tai khác có khả năng diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước khả năng thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ TN&MT năm 2021 đề ra mục tiêu công bảo dự báo, cảnh báo thiên tai thường xuyên, liên tục, theo sát diễn biến của thiên tai, tăng cường việc cảnh báo sớm; cung cấp kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Các đơn vị thuộc Bộ cũng tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ TN&MT liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, như: Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu; Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt  lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ TN&MT.

Ban Chỉ huy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị có liên quan. Theo đó, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ khi có sự thay đổi về nhân sự. Thường xuyên theo dõi và thực hiện chế độ trực ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổng hợp tình hình công tác phòng, chống và diễn biến của thiên tai, sự cố; tham mưu cho Trưởng ban, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn ngành xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra.

Đề xuất thành lập, tổ chức các Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Bộ chủ trì kiểm tra tại các tỉnh và các đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống thiên tai, việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai tại các địa phương.

Tổng cục cũng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong ngành và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo nhằm đưa thông tin tới tận người dân, nâng cao năng lực cộng đồng để nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tai và chủ động ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chú trọng lồng ghép các hoạt động hợp tác quốc tế trong triển khai các nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường nhằm tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai cũng như huy động tốt nguồn lực quốc tế cho công tác ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ nội dung Kế hoạch này và các văn bản khác có liên quan theo lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị; chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; báo cáo kết quả cho Trưởng ban và gửi Tổng cục Khí tượng Thủy văn để tổng hợp.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: