Thành phố Hà Nội Phê duyệt phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021

Đăng ngày: 28-05-2021 | Lượt xem: 67
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện phương án, chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện và các điều kiện bảo đảm thực hiện phương án theo phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ các quận, huyện, thị xã phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai khi vượt quá khả năng của địa phương.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở NN&PTNT Hà Nội thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2021 của Hà Nội phù hợp với tình hình thực tế.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời mọi diễn biến sự cố, thiên tai trên địa bàn; chủ động huy động mọi nguồn lực xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm an toàn đê điều, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhà nước và Nhân dân.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: