Hỗ trợ hàng hóa, dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai

Đăng ngày: 20-11-2020 | Lượt xem: 541
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về hỗ trợ hàng hóa, dân sinh khắc phục hậu quả thiên tai.

Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất quy định việc phân phối, hỗ trợ hàng hóa thuộc dự trữ quốc gia, hỗ trợ về dân sinh và hỗ trợ về nhà ở bị thiệt hại như sau:

Hỗ trợ hàng hóa thuộc dự trữ quốc gia, việc phân phối, hỗ trợ hàng hóa thuộc dự trữ quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa dự trữ quốc gia.

Hỗ trợ về dân sinh gồm: Hỗ trợ về lương thực, hỗ trợ chi phí điều trị cho người bị thương nặng, hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai. Đối tượng được hỗ trợ gồm toàn bộ người dân, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Mức hỗ trợ, quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định về chính sách trợ giúp xã hội.

Hỗ trợ về nhà ở bị thiệt hại: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời gian vừa qua, đặc biệt là trong tháng 10-2020, tình hình thiên tai, mưa lũ, ngập lụt ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhân dân, đặc biệt đã làm số lượng lớn nhà ở của người dân bị sập, trôi hoặc hư hỏng nặng tác động nghiêm trọng đến ổn định đời sống của nhân dân. Nhằm chia sẻ khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân vùng thiên tai, góp phần ổn định trật tự xã hội, ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP quyết nghị thực hiện hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung, Tây Nguyên.

Tại dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định cụ thể về đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ phù hợp với Nghị quyết 165/NQ-CP của Chính phủ như sau: Đối tượng được hỗ trợ gồm toàn bộ người dân, hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai.

Mức hỗ trợ: Đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ.

Đối với nhà bị hư hỏng nặng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ.

Cơ chế hỗ trợ được đề xuất như sau: Đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn: Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% phần ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Đối với nhà bị hư hỏng nặng: Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ; ngân sách địa phương hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/hộ. Căn cứ mức độ thiệt hại về nhà bị hư hỏng nặng của từng hộ dân trên địa bàn, các địa phương chủ động xác định phương án hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho từng hộ dân để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo mức ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ.

Thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định về chính sách trợ giúp xã hội.

Theo phapluatxahoi.vn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: