Hà Nội tăng cường giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai

Đăng ngày: 08-05-2020 | Lượt xem: 719
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội kiểm tra sự cố tuyến đê tả Đáy, đoạn thuộc địa bàn huyện Quốc Oai. Ảnh: Kim Nhuệ

UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố: Nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TƯ ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 cụ thể, bám sát thực tế của địa phương, đơn vị; kiểm tra, khắc phục các sự cố đê điều, thủy lợi; rà soát vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời nhân dân đến nơi an toàn trong trường hợp khẩn cấp...

UBND các quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xác định những khu vực nguy hiểm trên địa bàn, xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm (ven sông, địa bàn trũng, thấp, nơi có nguy cơ sạt lở đất, khu vực chịu tác động của lũ rừng ngang và các khu vực nguy hiểm khác) khi dự báo thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, dự trữ đủ lương thực, thuốc men, cây, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho nhân dân...

Theo hanoimoi.com.vn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: