Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiến tai năm 2020

Đăng ngày: 05-05-2020 | Lượt xem: 957
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1482/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thiên tai luôn khó lường nên việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống có ý nghĩa quan trọng trong giảm thiểu thiệt hại.

Theo đó, từ các nguồn lực hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương cho triển khai các chương trình, dự án liên quan đến phòng chống thiên tai (PCTT) và nguồn Ngân sách địa phương, sẽ được phân bổ để đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, trang bị những điều kiện cần thiết phục vụ công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền PCTT và TKCN. Ngoài ra, Quỹ PCTT của tỉnh sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong quá trình thực hiện, cần tranh thủ thêm nhiều nguồn vốn khác, như: xã hội hóa, nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Các nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch đã được đề ra, tất cả hướng đến mục tiêu tổng quát là tăng cường quản lý Nhà nước về PCTT, nâng cao năng lực, tính chủ động của toàn xã hội trong PCTT, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để kết hợp công tác PCTT với phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Phòng chống thiên tai cần huy động nguồn lực tổng hợp.

Để thực hiện kế hoạch chung, từng sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh và các địa phương đã được giao nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các giải pháp PCTT và TKCN khi mùa mưa bão năm 2020 đang tới gần.

Theo baothanhhoa.vn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: