Bình Định ban hành Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021

Đăng ngày: 12-02-2021 | Lượt xem: 191
Tỉnh Bình Định lên kế hoạch về tổng số đơn vị trong kế hoạch thu và miễn giảm Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 là 727 đơn vị, với tổng số tiền phải nộp Quỹ là 29.955.185.000 đồng; số tiền miễn giảm là 970.011.000 đồng; đóng góp tự nguyện 0 đồng. Tổng số tiền giao kế hoạch thu là: 28.985.174.000 đồng

Đối với khối hành chính sự nghiệp: Tổng số các sở, ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội, các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang là 176 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 3.051.201.042 đồng, đề nghị miễn giảm là: 10.897.792 đồng, trong đó số đóng góp tự nguyện 0 đồng: Tổng số cơ quan, ban, ngành của tỉnh, Trung ương (đóng tên địa bàn tỉnh) là 24 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 311.194.678 đồng; miễn giảm là: 358.628 đồng; Tổng số cơ quan Đảng, đoàn thể là 21 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 99.095.207 đồng; miễn giảm là: 2.014.820 đồng; Tổng số lực lượng vũ trang là 7 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 827.491.734 đồng; miễn giảm là: 3.922.597 đồng; Tổng số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh là 105 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 1.346.327.693 đồng; miễn giảm là: 2.288.655 đồng; Tổng số đơn vị sự nghiệp trung ương là 19 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 467.091.730 đồng; miễn giảm là: 2.313.092 đồng.

Ảnh PCTC Bình Định

Việc đóng góp từ khối doanh nghiệp cũng là rất cần thiết và quan trọng. Tổng số các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập là 545 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 18.023.713.369 đồng, đề nghị miễn giảm 157.887.881 đồng, số đóng góp tự nguyện 0 đồng: Tổng số chi nhánh, văn phòng đại diện là 45 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 410.462.787 đồng; miễn giảm là: 923.461 đồng. Tổng số ngân hàng thương mại là 28 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 324.782.412 đồng; miễn giảm là: 173.362 đồng. Tổng số doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn là 5 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 270.809.915 đồng; miễn giảm là 0 đồng. Tổng số doanh nghiệp đóng trên địa bàn là 467 đơn vị, kế hoạch thu Quỹ là: 17.017.658.255 đồng; miễn giảm là: 156.791.058 đồng.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai của 6/11 UBND các huyện, thị xã, thành phố là: 7.910.259.795 đồng; miễn giảm là 801.224.983 đồng. Trong đó:  UBND huyện An Lão kế hoạch thu Quỹ là: 295.177.795 đồng; miễn giảm là: 13.580.521 đồng;  UBND thị xã An Nhơn kế hoạch thu Quỹ là: 2.800.677.957 đồng; miễn giảm là: 211.256.462 đồng; UBND huyện Hoài Ân kế hoạch thu Quỹ là: 1.004.953.225 đồng; miễn giảm là: 0 đồng; UBND thị xã Hoài Nhơn kế hoạch thu Quỹ là là: 2.122.619.130 đồng; miễn giảm là: 315.020.000 đồng; UBND huyện Tây Sơn kế hoạch thu Quỹ là: 1.555.769.884 đồng; miễn giảm là: 261.368.000 đồng; UBND huyện Vân Canh kế hoạch thu Quỹ là: 131.061.804 đồng; miễn giảm là: 0 đồng

Quỹ phòng, chống thiên tai được xác định là nguồn lực tài chính quan trọng để hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Bình Định đã lên kế hoạch chi tiết cụ thể. Việc duy trì chính sách này là phù hợp hỗ trợ đắc lực cho các địa phương chủ động phòng chống thiên tai tại chỗ. Một thực tế, thiệt hại do thiên tai ngày càng lớn, tạo áp lực trong điều tiết ngân sách. Chỉ tính trong năm 2019, trong điều kiện ngân sách rất khó khăn, Chính phủ đã phải chi trên 10.300 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và xử lý sự cố đê điều, hồ đập, sạt lở, di dời dân… Năm 2020 còn phức tạp và thiệt hại nhiều hơn. Việc sử dụng Quỹ này tại địa phương sao cho hiệu quả cũng là bài toán khó, nhưng để giảm thiểu tối đa thiệt hại thì cần nhiều nguồn lực trong đó có Quỹ phòng, chống thiên tai.

Tin Tạp chí KTTV

Quyết định 594/QĐ-UBND Bình Định

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: