Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành lĩnh vực Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 11-06-2021 | Lượt xem: 540
Chiều ngày 10/6/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc trực tuyến với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên Môi trường (Cục CNTT) về công tác phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo và điều hành.

Tham dự buổi làm việc về phía Tổng cục KTTV có Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái; Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai; Lãnh đạo Trung tâm Thông tin dữ liệu KTTV, Văn phòng Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục tại Hà Nội. Về phía Cục CNTT có ông Lê Phú Hà Cục trưởng Cục CNTT cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đã trình bày nội dung làm việc của Tổng cục KTTV và Cục CNTT về việc phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo và điều hành lĩnh vực KTTV.

Trong năm 2020 Tổng cục KTTV đã phối hợp và cử đầu mối tham gia Thông tư 14/2020/TT-BTNMT định mức duy trì, vận hành các hệ thống CNTT ngành tài nguyên và môi trường do Cục CNTT &DLTNMT phụ trách; cử đầu mối tham gia Thông tư Quy định về công tác lưu trữ, bảo quản thông tin dữ liệu TNMT. Trong giai đoạn 2023-2024 Tổng cục KTTV được Bộ TNMT giao xây dựng Thông tư ban hành Định mức kinh tế về Xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV Quốc gia. Tổng cục  KTTV có ý kiến đề nghị Cục tham gia, hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị và triển khai xây dựng.

Trong năm 2020-2021, Tổng cục đã cử các cán bộ tham gia đầy đủ các hội thảo, tập huấn cho các đơn vị liên quan đến lĩnh vực CNTT ngành TNMT do Cục CNTT & DLTNMT tổ chức. Trong thời gian tới mong muốn Cục CNTT & DLTNMT tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn và nâng cao trình độ cho cán bộ của Tổng cục về nghiệp vụ CNTT và các công nghệ mới trong công tác Thông tin và Dữ liệu, tổ chức đào tạo chuyên sâu về CNTT và an toàn, an ninh mạng cho các đơn vị.

Về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin hai bên đã phối hợp để khắc phục và triển khai các giải pháp để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong Bộ nói chung và Tổng cục nói riêng. Phối hợp trong công tác tăng cường an ninh mạng, an ninh thông tin như: Thực hiện rà soát, đánh giá các lỗ hổng liên quan đến hệ thống mạng, mã hóa tài liệu. Trong thời gian tới Cục CNTT&DLTNMT tiếp tục đầu tư các phần mềm trên cho Tổng cục theo hướng giải pháp tập trung (các máy sử dụng phần mềm quét virus trên máy chủ được cài đặt). Tiếp tục đầu tư nâng cấp, bổ sung, hướng dẫn và hỗ trợ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, dữ liệu  tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV.  Hiện nay, Tổng cục KTTV được xác định một số hệ thống thông tin là cấp độ 4, để thực hiện Nghị định 85/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Tổng cục đề nghị Cục hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cấp độ theo lộ trình đã được quy định.

Dự án Xây dựng hệ CSDL quốc gia về Quan trắc TNMT: Các cán bộ xây dựng dự án của Tổng cục đã phối hợp với các cán bộ đầu mối Cục CNTT&DLTNMT đã bảo vệ hội đồng thẩm định, trình Bộ phê duyệt dự án thành phần “Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc lĩnh vực KTTV”  thuộc tiểu dự án Dự án 3.1: “Xây dựng dữ liệu quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết nối với Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”. 

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ. Cục CNTT&DLTNMT là đơn vị quản lý nhà nước về CNTT của Bộ, mặt khác Cục cũng là đơn vị tiên phong của Bộ trong việc áp dụng các công nghệ mới vào lĩnh vực TNMT. Tổng cục KTTV mong rằng trong thời gian tới Cục thường xuyên trao đổi, hỗ trợ các giải pháp tính toán, lưu trữ dữ liệu trên nền tảng dữ liệu lớn (bigdata); Kết nối, tự động hóa thu nhận dữ liệu trên nền tảng IoT; Cung cấp khả năng quản lý, lưu trữ trên nền tảng dữ liệu lớn; Xây dựng, vận hành hệ thống điều hành thông minh (IOC) kết nối với Hệ thống chỉ đạo, điều hành quốc gia.

Xây dựng nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối dữ liệu dùng chung ngành tài nguyên và môi trường trong việc chia sẻ dữ liệu, thông tin cho khai thác, sử dụng; Xây dựng, cung cấp các nền tảng dữ liệu số tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh; Xây dựng hệ thống xác thực điện tử dùng chung toàn ngành trên cơ sở kết nối với nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử quốc gia; Xây dựng nền tảng họp trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến, hỗ trợ làm việc từ xa trên môi trường số; Xây dựng nền tảng ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cấp phép điện tử. Hỗ trợ Tổng cục KTTV xây dựng hệ thống trình diễn thông tin dự báo, cảnh báo KTTV trên nền tảng dữ liệu lớn (bigdata), thực tế ảo (virtual reality), công nghệ tương tác thực tế ảo (augmented reality) phục vụ cộng đồng (tham khảo các tính năng của Windy).

Trong công tác phát triển hạ tầng dữ liệu KTTV việc số hoá các tài liệu KTTV và Xây dựng kho quản lý tài liệu giấy KTTV điện tử là nhiệu vụ cấp bách, khối lượng lớn và mang tính đặc thù. Trong quá trình triển khai các dự án liên quan, lĩnh vực KTTV cần được tách thành dự án thành phần độc lập. Ưu tiên và hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án CSDL quan trắc TNMT lĩnh vực KTTV; Xây dựng Cơ sở dữ liệu KTTV Quốc gia trên nền tảng công nghệ dữ liệu lớn Bigdata trong thời gian tới.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: