Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn triển khai quyết liệt các nhiệm vụ 2021

Đăng ngày: 31-03-2021 | Lượt xem: 985
Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái tại cuộc họp chiều ngày 31/3 với Liên đoàn Khảo sát KTTV về các nhiệm vụ đặt hàng của Liên đoàn năm 2021

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Quản lý Dự báo KTTV, Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Dự báo KTTV, Trung tâm Quan trắc KTTV, Đài Khí tượng Cao không và Văn phòng Tổng cục.

Báo cáo tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Đào, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát KTTV đã trình bày các nhiệm vụ, công tác trọng tâm của Liên đoàn trong năm 2021. Cụ thể: Nhiệm vụ đo đạc khảo sát thủy văn; Nhiệm vụ khảo sát sau bão; Các nhiệm vụ, dự án chuyên môn đặt hàng và Nhiệm vụ khoa học công nghệ. Bên cạnh các thuận lợi khi thực hiện các nhiệm vụ, đề án Liên đoàn cũng chỉ ra một số khó khăn, tồn tại cũng như định hướng giải quyết trong thời gian tới. Đó là công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn trong thời gian tới; công tác xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá về lĩnh vực của Liên đoàn còn thiếu; cơ chế Quỹ lương còn nhiều bất cập, chưa thống nhất; Nguồn nhân lực của Liên đoàn còn hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Đào, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát KTTV báo cáo tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, các đơn vị đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ cởi mở những công tác mà Liên đoàn cần bổ sung và phối hợp với các đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái ghi nhận, biểu dương sự đóng góp, những nỗ lực khẳng định vai trò, trách nhiệm của Liên đoàn khảo sát KTTV trong tất cả các mặt công tác của Tổng cục từ các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, đoàn thể đến các sự kiện của Ngành trong thời gian qua. Để công tác trong năm 2021 được triển khai hiệu quả, ông đề nghị Liên đoàn khảo sát KTTV tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau: Tập thể Lãnh đạo cấp ủy rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Liên đoàn, chỉ ra những tồn tại và đưa ra hướng giải quyết, báo cáo trực tiếp lại Tổng cục; Xây dựng đơn giá, định mức, cơ chế đặt hàng, quy trình đặt hàng cho các Nhiệm vụ; Rà soát, tổ chức bộ máy bộ phận sao cho hiệu quả, phát huy nguồn lực của đơn vị; Nghiên cứu các đề tài KHCN, đề xuất, bám sát theo các chương trình khoa học công nghệ của Tổng cục; Tăng cường sự phối hợp của Liên đoàn với các đơn vị; Xây dựng cơ chế về lương, sử dụng thiết bị, Quỹ phát triển đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành xin ý kiến của Vụ Kế hoạch Tài chính Tổng cục cũng như các chuyên gia.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: