Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ tháo gỡ những khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ

Đăng ngày: 01-09-2021 | Lượt xem: 499
Ngày 30/8/2021 tại trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Đài KTTV khu vực Nam Bộ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Đài.

Tham dự cuộc họp trực tuyến gồm Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Quản lý mạng lưới KTTV, Quản lý dự báo KTTV; Văn phòng Tổng cục; các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia, Thông tin và Dữ liệu KTTV, Quan trắc KTTV; Ban Quản lý các dự án KTTV; Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Đài KTTV khu vực Nam Bộ và các Đài KTTV tỉnh trực thuộc khu vực Nam Bộ.

Tổng cục KTTV, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Tại cuộc họp, Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Bộ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 8 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới và ý kiến của một số Đài KTTV tỉnh, ý kiến của các đơn vị,

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái biểu dương Đài KTTV khu vực Nam Bộ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác của Đài còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như mạng lưới quan trắc và thông tin còn gặp khó khăn, việc chấp hành thực hiện một số nguyên tắc, quy định, chủ trương, chính sách chưa nghiêm túc, thể hiện trong công tác dịch vụ, quản lý mạng lưới, thông tin, dữ liệu...

Tổng cục trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh đặc điểm mùa vụ thu hoạch tại Nam Bộ ngắn, nhu cầu thông tin KTTV phục vụ công tác phòng ngừa thiên tai ở đây là rất lớn, vì vậy Đài và các đơn vị, cá nhân trực thuộc cần tăng cường nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn, đồng thời để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra từ nay đến cuối năm 2021, yêu cầu:

Đài KTTV khu vực Nam Bộ - Phối hợp với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV rà soát, kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân chậm báo cáo về việc mất số liệu của một số trạm KTTV tự động, đề xuất giải pháp đầu tư, sửa chữa, xử lý khắc phục tình trạng hư hỏng của thiết bị, không truyền được số liệu và chậm về Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và CDH (đặc biệt là trạm KTTV tự động được đầu tư từ dự án: WB5, Mưa nhiệt, Thành phần 1…); khẩn trương liên hệ phối hợp với Cục Tần số khu vực II kiểm trakhắc phục hiện tượng can nhiễu của Trạm radar Nhà Bè trong thời gian vừa qua. Báo cáo Tổng cục trưởng trước ngày 15/9/2021; Khẩn trương nghiên cứu đề xuất khắc phục các tồn tại của các trạm hải văn; xây dựng quy chế vận hành, khai thác 04 trạm hải văn tiếp nhận từ Bộ Tư lệnh Công binh bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định; Nghiêm túc chấn chỉnh việc chấp hành chủ trương, chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Tổng cục KTTV; việc thực hiện Quy chế hướng dẫn quản lý các hoạt động dịch vụ, đặc biệt là hợp tác với đối tác quốc tế; báo cáo giải trình việc ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết thực hiện khi chưa có ý kiến của Tổng cục theo quy định, trước ngày 15/9/2021; Chủ động đề xuất, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất thực hiện các nội dung sau: Chuẩn bị sẵn sàng phương án bố trí, luân chuyển cán bộ từ Đài KTTV khu vực về các Đài KTTV tỉnh; Rà soát, lên phương án phân vùng trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ dự báo, cung cấp thông tin dữ liệu giữa Đài KTTV khu vực và các Đài KTTV tỉnh.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: