Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Đăng ngày: 12-08-2021 | Lượt xem: 688
Sáng ngày 12/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ông Trần Hồng Thái đã chủ trì tổ chức cuộc họp trực tuyến làm việc với Đài KTTV khu vực Nam Bộ, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đài trong 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung đang diễn ra rất phức tạp, Đài KTTV khu vực Nam Bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt để viên chức và người lao động nắm rõ tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng và chịu trách nhiệm nếu lơ là và gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19;

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục KTTV, Đài KTTV khu vực Nam Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên hệ với địa phương để tiêm chủng cho viên chức và người lao động của đơn vị. Hiện nay, toàn Đài đã thực hiện tiêm vaccine mũi 1 được 245/ 382 người (đạt 64%), trong đó có 13 người đã hoàn thành tiêm mũi 2.

Chỉ đạo các đơn vị tập trung dự báo, cảnh báo các hiện tượng KTTV nguy hiểm; thực hiện tốt công tác quan trắc, đo đạc, thu thập đầy đủ các số liệu KTTV kịp thời, chính xác đúng quy trình, quy phạm chuyên môn; các trạm môi trường thực hiện tốt việc quan trắc, lấy mẫu môi trường theo đúng quy trình quy phạm và thời gian quy định; Chỉ đạo quyết liệt các đơn vị hoàn thiện công tác nghiệm thu sản phẩm năm 2020, cũng như điều chỉnh nội dung đặt hàng 2021 phù hợp với thực tiễn.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tập trung giải quyết, xử lý công việc. Triển khai các văn bản chỉ đạo tới các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của ban ngành địa phương cũng như văn bản của Tổng cục và của Đài; xây dựng các phương án làm việc trong thời gian giãn cách. Quán triệt sâu rộng đến toàn thể viên chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh với tinh thần quyết tâm cao nhất

Tập trung dự báo, cảnh báo các hiện tượng KTTV nguy hiểm; đặc biệt là công tác dự báo tình hình xâm nhập mặn cho khu vực Nam Bộ phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các địa phương

Tiến hành kiểm tra trực tiếp kỹ thuật các Trạm KTTV và KTHV thuộc các tỉnh Miền Đông, toàn bộ các trạm Hải văn và 1/3 các trạm Miền Tây. Các trạm còn lại, Đài chỉ đạo các Đài tỉnh tự kiểm tra kỹ thuật các trạm và trực tuyến với đội ngũ kỹ thuật của Đài khu vực theo hình thức trực tuyến để thay thế và khắc phục. Đến nay hệ thống trạm hoạt động tương đối ổn định. Đảm bảo công tác kiểm định máy, thiết bị cho 2 Đài khu vực đúng hạn. Thực hiện tốt công tác quan trắc, đo đạc, thu thập đầy đủ các số liệu KTTV kịp thời, chính xác đúng quy trình, quy phạm chuyên môn; các trạm môi trường thực hiện tốt việc quan trắc, lấy mẫu môi trường theo đúng quy trình quy phạm và thời gian quy định;

Đảm bảo các đường truyền, hệ thống thông tin hoạt động ổn định; các mặt chuyên môn thu phát số liệu phục vụ dự báo kịp thời, đầy đủ; thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng đường truyền phục vụ công tác chuyên môn. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thông tin, máy tính, bảo trì toàn bộ hệ thống hệ thống máy chủ và các đường truyền thông tin tại văn phòng Đài; theo dõi hoạt động, thu nhận số liệu được truyền về từ các trạm KTTV tự động thuộc các dự án.

Hoàn thành công tác thanh tra và quyết toán tài chính; hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch năm 2021 đã được Lãnh đạo Đài phê duyệt; cấp kinh phí và thanh toán chi tiêu quý 1, 2 cho các đơn vị trực thuộc; hoàn thành 02 gói thầu SCLXDN, 3/5 gói thầu do Tổng cục KTTV phê duyệt dự toán; tiếp tục thực hiện các hợp đồng dịch vụ thường niên, đồng thời đã trúng thấu 02 gói thầu mới. Hoàn thành lập kế hoạch 2022.

Tuy nhiên, do tình hình Đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và kéo nên ảnh hưởng đến việc quan trắc cũng như việc giao nộp tài liệu quan trắc KTTV của khối trạm; công tác duy tu, bảo dưỡng các trạm KTTV tự động cũng bị ảnh hưởng do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình hình xâm nhập mặn ngày cang gia tăng ở khu vực Nam Bộ nên dẫn đến tình trạng máy móc thiết bị đo thường mau bị hoen rỉ, công trình nhà trạm mau xuống cấp. Trạm thủy văn tự động Sa Rài – Đồng Tháp đã hoàn thành tuy nhiên do bị điều chỉnh giảm nên hiện tại Đài không được cấp kinh phí để thanh toán, quyết toán hoàn thành, đồng thời cũng chưa được cấp kinh phí để mua thiết bị để lắp đặt. Do yêu cầu về thủ tục và thời gian thanh toán, tạm ứng kinh phí đối với Kho bạc Nhà nước có nhiều thay đổi vì vậy, phòng Kế hoạch – Tài chính phải thực hiện thanh toán trực tiếp các khoản chi tiêu thường xuyên của các đơn vị .

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Đài KTTV khu vực Nam Bộ đã theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn trong khu vực; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng KTTV nguy hiểm như  ATNĐ, bão, dông sét, triều cường, xâm nhập mặn...Thường xuyên kiểm tra, bảo trì sửa chữa các thiết bị máy móc phục vụ công tác thông tin, mặt khác nhanh chóng sửa chữa, khắc phục các sự cố về máy tính, thiết bị phục vụ chuyên môn hoạt động tốt. Mạng lưới trạm KTTV hoạt động ổn định, thu thập số liệu chính xác, kịp thời phục vụ tốt cho công tác dự báo cũng như công tác điều tra cơ bản. Các công trình, máy móc thiết bị các trạm trong toàn mạng lưới đảm bảo hoạt động bình thường, thu thập số liệu ĐTCB đầy đủ liên tục, chính xác theo quy định không để xảy ra sự cố. Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường khu vực III đảm bảo việc lấy mẫu môi trường thường xuyên, liên tục. Chất lượng số liệu môi trường vượt chỉ tiêu được giao, hoàn thành tốt công tác đo đạc thu thập số liệu mặn.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, tài chính nhưng Đài đã chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân. Chính vì vậy công tác giải ngân, chi tiêu ngân sách Nhà nước luôn bám sát kế hoạch được giao và dự toán được duyệt; đảm bảo định mức chi tiêu của nhà nước; sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách cấp; đảm bảo quyền lợi cho cán bộ viên chức và người lao động.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái ghi nhận những nhiệm vụ công tác mà Đài đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới Đài tiếp tục khắc phục khó khăn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường hơn nữa kỷ luật kỷ cương; quán triệt sâu rộng đến tàn thể viên chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh với tinh thần quyết tâm cao nhất “chống dịch như chống giặc, hoàn thành mục tiêu kép "Vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác phòng chống thiên tai“.

Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực cho các tháng cao điểm mùa mưa lũ năm 2021; các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, các giải pháp cụ thể, linh hoạt đối với từng nhiệu vụ phải hoàn thành trong năm 2021. Tiếp tục hoàn thành bảo dưỡng, dẫn kiểm tra độ cao các trạm tự động còn lại kỳ I và tiếp tục kỳ II năm 2021; theo dõi và khắc phục sự cố các thiết bị KTTV trên toàn mạng lưới; nghiệm thu sản phẩm quan trắc KTTV các quý còn lại năm 2021. Hoàn thành các báo cáo phục vụ nghiệm thu nhiệm vụ đặt hàng đo đạc khảo sát mặn và quan trắc phân tích mẫu môi trường 2021. Tiếp tục phối hợp với Vụ Quản lý dự báo KTTV, Trung tâm Quan trắc KTTV và các trạm KTTV thử nghiệm phần mềm tích hợp thuộc gói thầu C2-DV4 thuộc dự án WB5. Theo dõi sát sao tình hình nguồn nước, duy trì công tác dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm cho khu vực, đồng thời thực hiện các hợp đồng dịch vụ về dự báo KTTV cho các Đài Truyền hình, Chi cục Thủy Lợi & PCTT thành phố Hồ Chí Minh.

Triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác thông tin liên lạc, đảm bảo các đường truyền hoạt động ổn định; các mặt chuyên môn thu phát số liệu phục vụ dự báo đầy đủ, kịp thời. Xây dựng nội dung, giải pháp nâng cấp các phần mềm chuyên môn phục vụ công tác chuyên môn năm 2021.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: